Mulige løsninger på Apple iPhone 6 Error 9 (iTunes Restore & Update error)

Problemet som adresseres i dette innlegget er på en iTunes-feil 9, som oppstår mens du utfører firmwareoppdatering eller gjenoppretter #Apple iPhone 6 (# iPhone6) via iTunes. Løsningene jeg har satt sammen nedenfor, består av brukerdefinerte rettelser som deles av andre iPhone-eiere gjennom foruminnlegg, så vel som standard feilsøkingsprosedyrer som er anbefalt av Apple-støtte